Droner skal udbringe vores nyttedyr på bl.a. danske marker

Droner skal udbringe vores nyttedyr på bl.a. danske marker

EWH BioProduction ApS har i samarbejde med de øvrige partnere (Ecobotix, SDU og Aarhus Universitet) udbragt de første nyttedyr på en forsøgsmark i Odense lufthavn i uge 21. De udbragte nyttedyr var toplettet mariehøne, og det var larver der blev spredt ud. se de...

Biller i haven

I denne tid har mange havee­jere stor aktivitet af biller i haven. Det drejer sig især om to forskel­lige biller: Øres­nude­biller og gåsebiller. Øres­nude­biller er en fam­i­lie af biller, som er til at kende på det ’øre’, hvori føle­hornene er plac­eret....

Vi skruer ned for el-​forbruget

Hos os er bespar­elser af ressourcer et emne, der er på tapetet hver dag. Vi bestræber os i alle dele af vores pro­duk­tion og admin­is­tra­tion på at spare på ressourcerne. Vi under­søger jævn­ligt nye metoder til at sikre et lavere for­brug af el, vand, embal­lage...