nyttedyr og produkter mod fluer

nyttedyr og produkter mod fluer

Stuefluer (Musca domestica) er irriterende i boliger. De forekommer også i forskellige staldsystemer samt hestestalde, minkfarme mm. Stikluen forekommer udelukkende i staldsystemer.
I tørt miljø, dvs. hvor dyrene går på halm benyttes snyltehvepse, og i stalde med flydende gylle benyttes gyllefluen (Ophyra aenescens)
I huse nær besætninger kan man benytte fangplader m. lim til fangst af fluer

Viser alle 2 resultater