bikasse-isoleret

Hum­leb­i­fam­i­lie isoleret

750,00 DKK

Bifam­i­lien kan anven­des ved tem­per­a­turer ned til 0°C, da den er i en isol­eret kasse. Hvis blot dagtem­per­a­turer kom­mer op over 1015°C, vil bierne flyve i dag­timerne og bestøve de træer og planter, der er inden­for 2 km. afs­tand. Hum­lebierne vil dog kon­cen­trere sig om de kul­turer, der er i tæt på stadet. I dri­vhus vil de flyve ind og ud, hvis der ikke er nok blom­ster i huset. I et typisk hob­by­drivhus vil der langt fra være nok blom­ster og dermed blom­ster­pollen til hum­lebierne. Der­for kan det være nød­vendigt at holde døren åben, så bierne kan komme inde og ud hele tiden.

Varenummer: 209 Kategorier: , , ,

Produktbeskrivelse

Humlebier elsker lun boligHum­lebier er vigtige bestø­vere af tomat, peber, auberginer, jord­bær og frugtkul­turer. Den mest anvendte art er Bom­bus ter­restris. Til forskel fra hon­ning­bien arbe­jder hum­lebier også under kølige, lyssvage betingelser.
Et stan­dard humlebi-​stade inde­holder fra start en dron­ning og ca. 100 arbe­jdere. I løbet af 68 uger forøges antallet af arbe­jdere. Stadet arbe­jder opti­malt de første 1012 uger efter lev­er­ing, dog med den største effekt de første 8 uger. Stadet leveres med et sukkerkar og lidt pollen, så hum­lebierne har en lille ›mad­pakke‹ med.
Hum­lebis­tadet er forsynet med to fly­ve­huller. Det ene kan bierne både flyve ind og ud ad, det andet kan de kun flyve ind ad. Hvis man kun lader sid­st­nævnte stå åben, kan man hjem­fange alle stadets bier i løbet af et par timer.
Hum­lebier leveres i en isol­eret flamin­gokasse, som er vedlige­hold­es­fri. kan anven­des såvel i uop­varmet dri­vhus som udendørs.

Levering af bistader vil fra 2018 kun foregå ved afhentning i Tappernøje, eller forsendelse med Alex Andersen (lastbil) og da minimum 4 stader per gang

Anmeldelser

Der er ikke nogle anmeldelser endnu.

Be the first to review “Hum­leb­i­fam­i­lie isoleret”