unspecified

Snyl­te­hveps mod fluer i tørt miljø 10.000 stk

500,00 DKK

Stald­fluer (Musca domes­tica) og stik­fluer (Stomixys) forekom­mer i svine– og kvæg stalde, men kan også være generende i hes­testalde samt hønserier. Begge fluer­typer kan når der benyttest dyb­strøelser på fast under­lag, bekæm­pes med Mus­cid­i­fu­rax snyl­te­hveps (Bionas).

Produktbeskrivelse

En enhed af Mus­cid­i­fu­rax rækker typisk til 100 m2, og der ind­sættes indtil der er fuld kon­trol med fluerne. Der må ikke benyttes kemisk bekæm­pelse sam­tidig med biol­o­gisk bekæm­pelse, hvis der skal ske opti­mal udnyt­telse. Der­i­mod kan der godt benyttes fang­plader, roller traps eller andre fælde­typer. Se mere under fangplader

produktet udstrøs i stalden hvor dyrene ikke træder pupperne i stykker, evt. kan dåsen med pupper blot stilles et sted i stalden. Snyltehvepsene vil selv finde frem til fluepupperne.

Anmeldelser

Der er ikke nogle anmeldelser endnu.

Be the first to review “Snyl­te­hveps mod fluer i tørt miljø 10.000 stk”