Handelsinfo / CVR nummer

Priser og bestilling

Alle priser er incl. moms og forsendelse. Priser og sor­ti­ment kan ændres løbende og uden varsel.

Ordrebekræf­telse

Efter din bestill­ing er gen­nem­ført mod­tager du en ordrebekræf­telse fra bio​pro​duc​tion​.dk som kvit­ter­ing på din ordre.

For­be­hold

Der tages for­be­hold for udsolgte/​udgåede varer, taste­fejl, prisæn­dring m.m.

Din sikker­hed ved online betaling

Betalinger foregår via inter­net­tet. Der­for er vi meget opmærk­somme på sikker­he­den. Når du betaler med kredit– eller betal­ingskort bliver dine kon­tooplysninger sendt direkte til PBS ( NETS ) . Yderligere infor­ma­tion om online betal­ing via PBS. www​.betal​ing​.dk

Betal­ingskort
På bio​pro​duc​tion​.dk kan der betales med føl­gende betalingskort:
dankort
Der pålægges intet gebyr for kortbetaling.

Lev­er­ings­betingelser

Var­erne leveres med eller GLS eller TNT. Lev­er­ingsti­den vil, afhængig af det bestilte pro­dukt, være 13 arbe­jds­dage. Denne lev­er­ingstid er for­ven­tet og således ingen garanti for, at du mod­tager pro­duk­tet til den angivne tid. EWH ­Bio­Pro­duc­tion ApS kan ikke drages til ans­var for forsinkelse af leverancer.

Retur­ret

I hen­hold til købeloven har du 14 dages fortry­delses­ret fra det tid­spunkt, hvor du mod­tager varen.

Fortry­der du mod for­vent­ning et køb, skal du inden­for 14 dage lev­eren varen tilbage i uåb­net pakke og i samme til­stand som du mod­tog. Vi vil efter mod­tagelse tilbage­be­tale dig for varen. Det kan dog i prak­sis vise sig svært, da tilbage­sendelsen kan med­føre at nyt­tedyrene dør.

Ønsker du at returnere en vare, forestår du selv omkost­ningerne og eventuel risiko for trans­port­skade på fors­endelsen til os.

Rekla­ma­tion
Rekla­ma­tion på nyt­tedyr skal ske til EWH Bio­Pro­duc­tion ApS sen­est dagen efter at du har mod­taget varen. Dette gøres ved at du sender en e-​mail til info@​bioproduction.​dk eller på tlf. 55 96 00 21.

Vi vil herefter sende dig en ny ­pakke uden omkost­ninger for dig eller tilbage­be­tale dig varens pris.

EWH Bio­Pro­duc­tion ApS
Cen­ter­vej Syd 4
4733 Tap­pernøje
CVR. Nr. 29 93 39 01