Banker planter i miljøvenlig emballage

Banker planter leveres fra november 2019 i en emballage helt uden plastic. Bankerplanter benyttes i gartnerier hvor der er problemer med bladlus, og der ønskes en kontinuert frigivelse af snyltehvepse (Aphidius colemani og Aphidius ervi), ofte kan de fungere i flere...

EWH BioProduction ApS er succesvirksomhed 2019

Vi er af Spar Nord og BDO har udpeget til i 2019 at være en af Danmarks 1.000 succesvirksomheder. Det er en stor ære for os, og vi er meget glade for udvælgelsen. Torsdag 19. september har vi fået overrakt Succesvirksomheds-statuetten, som vil pynte hos os. Du kan...

Konsulentservice nu i elbil

EWH BioProduction ApS har netop investeret i en Hyundai Kona Electric bil, så vi nu kan besøge vores kunder på en måde hvorved vi forsøger at mindske vort CO2 aftryk. Investeringen ligger i forlængelse af vores mål at producere vores nyttedyr med mindst muligt CO2...

Nu er det sæson for at bekæmpe øresnudebiller i haverne

Øresnudebillelarver er nu aktive på rødder af bl.a. rhodedendron , juleroser og i græsplænen. de kan gøre stor skade på planterne idet de æder rødderne, i nogle tilfælde så planterne visner. bekæmpelsen foregår ved at udvande nematoder (Nematoder Ø, Heterorhabdites...

Jordrovmider nu i bionedbrydelige papirposer

Vi fortsætter succesen med at pakke vores nyttedyr i papirposer. Hypoaspis mider i poser med 125.000 stk er et af vores største produkter, så vi kan nu reducere vores plastic-spande forbrug betydeligt. Vi forventer at de sidste 5 liters spande er udfaset i december...

Topskudsmider

Topskudsmider er meget små mider, som lever på planter og som kan påvirke deres vækst kraftigt så udbyttet nedsættes. Ofte ses deres effekt i skudspidser, som visner eller blot ikke vokser. Miderne kan ses med en kraftig lup (over 20 gange). Der er flere arter af...

Køleelementer af papir erstatter plasticflasker med is

Vi fortsætter med at udfase plastic i alle vore produkter og processer i virksomheden. Seneste skud på stammen er at vi nu erstatter de hidtil benyttede 250 og 500 ml. plastic flasker med bionedbrydelige papir som indeholder en vandsugende gele, der fryses og holder...

Miljøvenlig emballage

Vi har i år startet med at levere en del af vores rovmider i papir poser, i stedet for de tidligere plastic spande. Det betyder mindre plastic affald i gartnerierne, mindre forbrug af olie til fremstilling af plastic. Vi vil i 2019 arbejde på at erstatte de øvrige...