Rhododendron

Rhododendron kan angribes af øresnudebiller, hvor larverne lever af rødderne, mens de voksne biller gnaver på bladene. Øresnudebillelarver bekæmpes effektivt med nematoder Ø, og de voksne biller kan nu bekæmpes med det ny produkt “Øresnudebille stop”. Rhododendron-tægen kan forårsage udsugning af bladene, hvorved de bliver sølvagtige, da grønkornene er forsvundet, her kan SB benyttes.

Viser alle 3 resultater