Bio­form (Encar­sia formosa) 1.000 stk.

375,00 kr.

1.000 snyl­te­hvepsepup­per på 10 kort (100 stk. per kort)

5.000 pup­per i løs vægt

Encar­sia kan opbe­vares nogle få døgn i køleskab indtil de skal bruges. Det er bedst om de udsættes så hur­tigt som muligt.

Encarsia-Bioform UK

Varenummer (SKU): 0091 Kategorier: , ,

Beskrivelse

Biologi/​udseende

Til bekæm­pelse af mel­lus = hvide fluer (Tri­aleu­rodes vapo­rar­i­o­rum og Bemisia spp.) anven­des mel­lussnyl­te­hvepse. Den vok­sne snyl­te­hveps er ca. 2 mm. lang og kan lige akku­rat ses uden lup. Den gen­nem­fører sin udvikling fra æg til vok­sen på ca. 3 uger ved 25 grader. Hele dens udvikling foregår inde i mel­lusen. Det er de vok­sne hun­ner som stikker deres æg ind i mel­lusens lar­ves­tadier, hvorefter udviklin­gen af en ny snyl­te­hveps starter. Der kom­mer således aldrig nye mel­lus ud af stukne larver, der­i­mod kom­mer der en ny snyl­te­hveps, som derefter kan
par­a­sitere ca. 200 ny larver.

Stukne (par­a­siterede) mel­lus bliver sorte efter ca. 1214 dage, mens ikke stukne for­bliver hvide. Herved kan »kam­pen« mellem snyl­te­hveps
og mel­lus nemt følges. Dette ses på under­si­den af bladene. Der udsættes flere snyl­te­hvepse, hvis der opdages nye angrebne steder eller hvis der er for få sorte.

Anven­delse

Det er altid en stor fordel for bekæm­pelsen, hvis mel­lusene opdages i tide, og et tilstrække­ligt antal snyl­te­hvepse sættes ud på planterne
straks efter at mel­lus ses. Hvis der allerede er mange mel­lus og evt. sort hon­ning­dug, må det anbe­fales at fore­tage en behan­dling med insek­t­sæbe eller lig­nende 12 døgn før mel­lussnyl­te­hvepse udsættes. Tem­per­a­turen skal helst være over20 grader i min. 812 timer af dagen, og ved 2530 grader kan opnås en meget vel­lykket bekæmpelse.

Der anven­des 110 snyl­te­hvepse per m², og hvor der er mange mel­lus kan der udsættes bety­deligt flere. Bemisia kræver dobbent ind­sæt­ning af Encar­sia for­mosa. Udsæt­nin­gen af snyl­te­hvepse gen­t­ages 1 gang om ugen mindst 23 uger ved stærke angreb.

Yderligere information

Skadedyr

Anmeldelser

Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

Vær den første til at anmelde “Bio­form (Encar­sia formosa) 1.000 stk.”

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *