Banker planter benyttes i stigende omfang i danske potteplanter og grøntsager til at understøtte den biologiske bekæmpelse af bladlus. Banker planter findes i to udgaver , dels en med havrebladlus , dels en med kornbladlus. Havrebladlus (Rhopalosiphum padi) lever udelukkende på enkimbladede planter, dvs. bla. havre, byg, rug og hvede. Kornbladlus (Sitobion avenue) lever ligeledes på kornplanter. Begge arter kan leveres på banker planter, og benyttes til at opbygge en bestand af snyltehvepse i væksthuset. Havrebladlus parasiteres især af Aphidius colemani, mens kornbladlus parasiteres af Aphidius ervi. Bankerplanter leveres i en biologisk nedbrydelig potte. Potten kan enten ompottes i en større potte med spagnum og placeres direkte på dyrkningsbordene, eller den kan placeres i en ampel, så den ikke står i vejen for de dyrkede planter, og er udenfor mus og rotters færden, da de elsker de frø og spirer der er i planterne.

I løbet af nogle uger udvikles der parasiterede bladlus, og efter ca. 3 uger flyver de første snyltehvepse ud i kulturen og leder efter de skadelige bladlus på blomsterkulturen.

For at udvikle gode banker planter, skal der udsættes snyltehvepse (Aphidius colemani eller Aphidius ervi) samtidig, eller ugen efter banker planterne er installeret. Typisk benyttes 0,5 snyltehvepse / m2 / uge.

Det er vigtigt at holde øje med hyperparasitter, som kan ødelægge bladlusbekæmpelsen, idet disse mindre snyltehvepse parasiterer de “gode” snyltehepse. læg jævnligt nogle pupper til klækning og hold øje med hvad der kommer ud af de parasiterede pupper.