Øresnudebillelarver er nu aktive på rødder af bl.a. rhodedendron , juleroser og i græsplænen. de kan gøre stor skade på planterne idet de æder rødderne, i nogle tilfælde så planterne visner. bekæmpelsen foregår ved at udvande nematoder (Nematoder Ø, Heterorhabdites bacteriophora på latin). Hvis der stadig ses voksne øresnudebiller, kan med fordel benyttes “øresnudebille stop”.