Nyttedyr der findes i markerne spiller allerede en vigtig rolle i bekæmpelsen af skadedyr. Det bliver dog nødvendigt at supplere den naturlige bestand med udsatte nyttedyr, hvis udbytterne skal optimeres. F.eks. giver en økologisk rapsmark kun ca. 50 % i udbytte i forhold til en konventionel (sprøjtet) mark. I runde tal 2.500 kg sammenlignet med 5.000 kg raps/hektar.

I alle dyrkede afgrøder er der en forsinket effekt af nyttedyr set i forhold til skadedyrets forekomst. Det vil sige nyttedyrene oftest kommer frem efter skadedyrene har nået at gøre skade på planterne. Derfor kan supplerende udsætning blive muligheden for at få et forspring i forhold til skadedyrene. Man tilstræber en forebyggende udsætning, så der opnås en slags “standing army” af nyttedyr.

Rovbillen Atheta coriaria (Dalotia coriaria) blev d. 29. september udsat på Klingstrup gods på Fyn i forbindelse med projektet Økoraps. Det var 3. og sidste udsætning for i år. Der bliver indfanget insekter i pitfalls herunder Atheta, for at vurdere deres spredning i marken. Udsætningen blev foretaget med udstyr fra Ecobotix (2 fastspændte dispensere på en ATV). Der blev udlagt 20.000 Atheta/ha.