Sne­gle­fri Fer­ramol 500 g

250,00 kr.

1% Jern(III)fosfat, veg­etabilier som hvedemel og blå­grønt far­vestof. Alle ingre­di­enser er god­k­endte som føde­varer. Omfat­tet af Miljømin­is­teriet bek. om bekæmpelsesmidler.

Beskrivelse

De æder vores køkken­haver, de ødelæg­ger blom­sterbe­det, de myl­drer frem på græs­plæ­nen — og de er IKKE velkomne! Hvis din have blev invaderet af sne­gle de sid­ste somre, er det fra det tidlige forår, du skal gøre en ind­sats, hvis du vil forhin­dre en gen­t­agelse. Selv om du ikke læg­ger mærke til sne­g­lene i foråret, er de der helt sikkert. En del små sne­gle har over­levet vin­teren — og er klar til at parre sig og lægge æg. Hvis æglægnin­gen forhin­dres tidligt, bliver der mærk­bart færre sne­gle senere på som­meren. Det er bety­deligt nem­mere at bekæmpe små sne­gle end fuld­vok­sne. Den nyeste forskn­ing viser, at Sne­gle­Fri Fer­ramol ikke er skadeligt for pindsvin og andre smådyr i haven men det bekæm­per dog også andre sne­gle end kun dræber­sne­glen. Når du spreder Sne­gle­Fri Fer­ramol i din have, er det en god idé at sprede det i et tyndt lag (sne­gleko­rnene skal have en ind­byrdes afs­tand af ca. 1012 cm) der, hvor sne­g­lene færdes. 12 Sne­gle­Fri Ferramol-​granulater er nok til at slå en snegl ihjel. Bekæm­pelse af små sne­gle kræver bety­deligt min­dre mængder Sne­gle­Fri Fer­ramol end bekæm­pelse af fuld­vok­sne sne­gle. Der­for er det god grund til at gå tidligt i gang, hvis du har haft sne­gleprob­le­mer i sid­ste sæson. Den mest effek­tive sne­gle­bekæm­pelse opnår du ved at sprede Sne­gle­Fri Fer­ramol i små mængder med regelmæs­sige mellem­rum fra marts til okto­ber. Spred Sne­gle­Fri Fer­ramol således det lig­ger på jor­den mellem planterne og undgå, at gran­u­laterne bliver liggende i planten. Der kan godt gå 12 døgn, inden sne­g­lene dør.

Dræber­sne­gle i kom­post­bunker og køkkenhaver

Dræber­sne­g­lene overv­in­trer i kom­post­bunker og andre steder, hvor der er lunt og løs jord. Hvis du drysser et tyndt bælte af Sne­gle­Fri Fer­ramol omkring disse steder, er du godt fra start i bekæm­pelsen af sne­g­lene. Et bælte rundt om køkken­haven kan også gøre under­værker og vil efter­hån­den gøre det muligt på ny at dyrke grøntsager i sne­gle­plagede haver. Hvis du ikke føler dig sikker på, om der er sne­gle i haven, kan du afgøre det med en sim­pel test. Dræber­sne­gle elsker agurk. Hvis du læg­ger skiver af agurk ud i risikoom­råderne kan du hur­tigt kon­statere, om der er sne­gle i haven.

Hvis du ikke vil bekæmpe sne­gle med hus

Sne­gle­Fri Fer­ramol bekæm­per alle sne­gle — både nøgne sne­gle og sne­gle med hus. Hvis man vil undgå at sne­gle med hus spiser af giften, kan man placere gran­u­laterne midt på en flise. I hvert hjørne af flisen plac­eres en lille sten, og oven på lægges endnu en flise. Vælg sten af en stør­relse så mellem­rum­met mellem de to fliser bliver ca. et par cen­time­ter. Dette vil forhin­dre adgang til gran­u­laterne for sne­gle med hus, men ikke for dem uden. Deru­dover beskyttes gran­u­laterne mod regn. I stedet for et lavt tag, kan man også lave en smal gang mellem nogle fliser eller lign. Hov­ed­sagen er af sne­gle­huset ikke kan komme igennem.

Brugsan­vis­ning:

Udstrø gran­u­lateret hvor sne­g­lene findes. Gran­u­laterne skal have en ind­byrdes afs­tand af ca. 10 cm svarende til 5 g/​m2. Hvis sne­g­lene opæder gran­u­latet og der er flere sne­gle, gen­be­han­dles på samme måde. Ved mas­sive angreb skal der bekæm­pes i hele peri­o­den fra påske og indtil første bety­dende frost.

Yderligere information

Gram

500, 1000, 5000

Skadedyr

Anmeldelser

Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

Vær den første til at anmelde “Sne­gle­fri Fer­ramol 500 g”

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *