Nyttedyr og herunder flere rovmidearter benyttes i stigende omfang i danske potteplantegartnerier. Phytoseiulus, den velkendte spindemidepredator er en super god rovmide , som benyttes når de første spindemider ses.

Forebyggende kan benyttes Neoseiulus californicus “californicus rovmiden” enten i små poser eller i granulat. den udlægges før spindemiderne ses.

Tripsrovmider (Neoseiulus cucumeris) kan udlægges forebyggende mod trips, enten i små poser eller i granulat. bedste resultat i småposer. benyttes “Powerfood”, som er et nyt foder til rovmider og rovtæger i kulturer med lidt eller ingen pollen, kan med fordel benyttes hver 2. uge. Herved kan nyttedyrbestanden holdes ved lige (I et pænt højt antal) selvom der ikke er skadedyr at æde.