Mange havee­jere viser med stor stolthed deres smukke rhodo­den­dron frem. Men stolthe­den kan blegne lidt, hvis de smukke, mørkegrønne blade er fyldt med ›billetklip‹

Syn­deren er øres­nude­billen. Den laver et meget karak­ter­is­tik klip i rhodo­den­dron. Dels ser det ikke spor pænt ud og dels kan billen forår­sage store skader på planten. Bil­lens afkom er ikke meget bedre. Den æder løs af rød­derne på planten og kan ende med at slå den helt ihjel.

Heldigvis er der hjælp at hente ved at kende øres­nude­bil­lens livs­cyk­lus. Øres­nude­billerne læg­ger deres æg i løbet af som­meren. Når de klækker går larverne i gang med at æde sig store. De overv­in­trer i jor­den som larver og nu i foråret går de i gang med at spise sig klar til at for­puppe sig. Der­for kan man forår og efterår bekæmpe larverne nede i jor­den. Dette gøres effek­tivt med nema­toder mod øres­nude­biller og gåsebiller.

De voksne øresnudebiller kan i juni/juli bekæmpes med produktet “øresnudebille stop”, som er en nematode indlagt i en gele, som de voksne æder og når nematoderne således er kommet ind i billen, slår de den ihjel. faktisk er det en særlig bakterie der dræber billen, en bakterie, som lever symbiotisk i nematoden.

Du kan bestille nema­toder mod øres­nude­biller og dens larve i web­shop­pen under kat­e­gorien Rhododendron.