Typhlodromips swirskii (Amblyseius swirskii) kan fra 2020 leveres i større mængder i hhv. paprør med 50.000 voksne/nymfer samt 125.000 voksne/nymfer i 5 liter papir pose.
Rovmiden er velegnet til grøntsager som agurk og peber, og har også gode muligheder i potteplanter i en varm sommer. Den bekæmper primært trips larver og mellus æg
miden drysses jævnt ud over kulturen i en mængde på ca. 50/m2. i peber etableres den på det pollen der afgives af blomsterne, mens det i agurker kræver flere introduktioner (f.eks hver 4. eller 8. uge), da der ikke er pollen til rådighed
swirskii kan benyttes sammen med øvrige nyttedyr som Orius og Neoseiulus cucumeris.